banner1
banner3
banner3
banner4

Önümlerimiz

Önümleriň dizaýnyndan, galypdan, guýma we gaýtadan işlemekden bir gezeklik çözgüt hödürleýäris.

amaly klassifikasiýa

Global elektrik gaz turbina senagaty üçin iň ökde önümleri we hyzmatlary bermek.
  • Busangyç dwigatelleri

    Busangyç dwigatelleri

  • Elektrik ulaglary

    Elektrik ulaglary

  • Beýleki ugurlar

    Beýleki ugurlar

Busangyç dwigatelleri

Busangyç dwigatelleri

Zheng Heng, dünýäde 30-dan gowrak benzin we dizel ulagy OEM-ler üçin önüm hödürleýär.Esasy önümler hereketlendiriji silindr bloklary, silindr kelleleri, podşipnikler, dişli guty jaýlary we ş.m.

Elektrik ulaglary

Elektrik ulaglary

Zheng Heng, EV bölekleriniň prototipleriniň, kiçi partiýalarynyň we köpçülikleýin önümçiliginiň dürli ýöriteleşdirilen zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ýokary basyşly örtük guýma, pes basyşly guýma, agyrlyk güýji we beýleki önümçilik liniýalaryna eýedir.Köp tanymal EV kompaniýalary üçin dürli alýumin guýmalaryny üpjün etdi.

Beýleki ugurlar

Beýleki ugurlar

Zheng Heng awiasiýa, ýahta, demir ýol tranziti, oba hojalygy tehnikasy we gurluşyk tehnikasy pudaklarynda, galyplardan, gödek guýmalardan işlenip taýýarlanan önümlere, bir nokatly üpjünçilige köp sanly müşderi üçin dürli bölekleri we bölekleri hödürleýär.

Biz hakda

Chengdu Zhengheng Auto Parts Ltd.silindr bloky we oňa degişli bölekler R&D we önümçilikde ýöriteleşýär.Önümleriň dizaýnyndan, galypdan, guýma we gaýtadan işlemekden bir gezeklik çözgüt hödürleýäris.1977-nji ýylda döredilen kompaniýamyz silindr bloklary, rulman gapaklary, nebit nasos korpuslary, dişli guty jaýlary we motor örtükleri bilen üpjün ediji hökmünde ösdi.

Chengdu Zhengheng Auto Parts Ltd.silindr bloky we oňa degişli bölekler R&D we önümçilikde ýöriteleşýär.Önümleriň dizaýnyndan bir gezeklik çözgüt hödürleýäris ...

Koprak oka

Hyzmatdaş müşderi ýagdaýlary

Global elektrik gaz turbina senagaty üçin iň ökde önümleri we hyzmatlary bermek.
Habarlar
Has köp >>